Hệ thống được xây dựng bởi các tác giả: GS.TS. Trần Ngọc Chấn, ThS. Hoàng Nam Thắng

GS.TS. Trần Ngọc Chấn

Tác giả 5 đầu sách giáo trình và chuyên khảo về Thông gió, Điều hòa không khí (ĐHKK) và Môi trường không khí; Nhiều báo các khoa học trong và ngoài nước; Nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ XD về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn; Xử lý số liệu khí hậu về nhiệt ẩm, bức xạ mặt trời (BXMT) làm số liệu tính toán thiết kế ĐHKK và bổ sung vào Quy chuẩn QCVN 02:2009/BXD “Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng”.

Đã soạn thảo nhiều phần mềm vi tính về tính toán khuếch tán chất ô nhiễm trong môi trường không khí từ nguồn điểm cao, nguồn điểm thấp và nguồn đường; về tính toán BXMT theo lý thuyết Savinov và ASHRAE; biểu đồ chuyển động biểu kiến của mặt trời; về kiểm toán năng lượng và mô phỏng năng lượng trong tòa nhà; về tính toán chỉ số truyền nhiệt tổng OTTV, tính toán kết cấu che nắng cho tòa nhà phục vụ cho việc thực hiện Quy chuẩn 09:2017/BXD “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”; Các phần mềm vẽ các loại biểu đồ I-d, t-d; tính toán sản phẩm cháy; tính toán các loại thiết bị xử lý bụi phục vụ cho giảng dạy và NCKH các môn học Thông gió, ĐHKK, Xử lý ô nhiễm không khí …..

Các phần mềm nói trên được soạn thảo bằng ngôn ngữ lập trình Turbo-Pascal, một số đã được chuyển đổi sang ngôn ngữ lập trình hiện đại WEB, phần lớn các chương trinh còn lại đang cần sự họp tác của các chuyên gia phần mềm để chuyển đổi sang ngôn ngữ hiện đại chạy trong môi trường Windows hoặc WEB.

ThS. Hoàng Nam Thắng

Hiện là giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Xây dựng

Đã phụ trách xây dựng nhiều dự án CNTT trong chính chủ điện tử như "Cổng thông tin đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa", "Trang web của UBND huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa" ... Các dự án cổng thông tin chứng khoán như "Chứng khoán Rồng việt", "Chứng khoán Nông nghiệp", ... Ngoài ra còn là chủ của các đề tài khỏa học như "Nghiên cứu xây dựng thống điểm danh online qua vân tay", "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trực tuyến", "Bảo tồn chữ thái cổ cho người Thái tại tỉnh Thanh Hóa"...

Có kinh nghiệm hơn 10 năm sử dụng các công cụ phát triển trên nền Microsoft.

Phiên bản desktop Tải về